Services

Starting with the academic year 2021-2022. the TRANS.SCRIPT Centre initiates a series of community services (transcription and translation of documents referring to Transylvania in the 13th – 16th centuries, from Latin, Hungarian, German, Romanian; identification of published and unpublished sources; drafting of scientific abstracts), in order to facilitate the historical research of those interested in the Medieval and Premodern past of Transylvania.

For more details concerning the offered services, please view the web page dedicated to fees charged by institutes and centres of UBB and  contact us at our e-mail address: ts.centre@ubbcluj.ro

*** 

Începând cu anul universitar 2021-2022, Centrul TRANS.SCRIPT inițiază o serie de servicii adresate comunității (transcrieri și traduceri de documente cu referire la Transilvania între secolele XIII-XVI, din limbile latină, maghiară, germană, română; identificări de surse edite și inedite; redactări de regeste științifice), menite să faciliteze cercetarea istorică a celor interesați de trecutul medieval și premodern al Transilvaniei.

Pentru mai multe detalii privind serviciile oferite, accesați pagina de internet dedicată taxelor practicate de institutele și centrele UBB și contactați-ne la adresa de e-mail: ts.centre@ubbcluj.ro