ATELIER DE CERCETARE A IZVOARELOR SCRISE REFERITOARE LA TRANSILVANIA (SEC. XIII-XVI)

Programul Atelierului

Cu prilejul Centenarului organizării universității românești din Cluj, TRANS.SCRIPT – Centrul De Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală, unitate de cercetare a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, propune o serie de acțiuni și activități prin care să marcheze pozitiv și să se implice activ în ansamblul evenimentelor dedicate acestui moment festiv al vieții academice clujene. În acest sens, Centrul TRANS.SCRIPT, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul UBB, propune studenților și masteranzilor interesați din România un atelier de cercetare a izvoarelor scrise cu referire la Transilvania, în urma căruia aceștia se pot familiariza cu principalele metode, instrumente și soluții actuale de cercetare a patrimoniului scris medieval și modern timpuriu specific acestui areal cultural-istoric.

Grupul țintă îl reprezintă 25 de studenți, nivel licență și masterat, din alte centre universitare din țară, care, pe durata a patru zile (9-13 aprilie 2019), vor desfășura activități în cadrul unor seminarii practice, interactive și inovative pentru a dobândi o serie de noțiuni esențiale din domeniile paleografiei (în special latină și româno-chirilică, dar și maghiară, germană sau turco-osmană), diplomaticii, sigilografiei și studiului cărții medievale (manuscrisă și tipărită). În cadrul acestei acțiuni, abordarea teoretică va fi completată de contactul nemijlocit cu mărturii scrise originale ale secolelor XIII-XVI, urmărind suscitarea interesului participanților pentru analiza izvoarelor istorice în forma în care ele au supraviețuit până în prezent și stimularea inițierii unor cercetări originale pornite de la acestea.

Primele două zile vor fi dedicate aprofundării aspectelor teoretice, sub coordonarea membrilor Centrului TRANS.SCRIPT și a altor cadre didactice din mediul universitar clujean, iar următoarele două vor fi alocate vizitării unor instituții păstrătoare de documente și cărți medievale și premoderne (printre care, Arhivele Naționale – Filiala Cluj, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca) în vederea facilitării contactului direct cu sursele studiate, sub toate aspectele lor (de la interogarea instrumentelor de evidență, la solicitarea și manipularea optimă a izvoarelor istorice).

Fiind un atelier de problematizare a disciplinelor anterior menționate, cunoașterea limbilor latină, maghiară, germană și turcă nu constituie condiție obligatorie de participare, însă reprezintă un avantaj la selecția participanților.

Condiții de participare:

  • Studenți sau masteranzi ai unei universități din România.
  • Redactarea unui CV și a unei scrisori de intenție care să reflecte preocupările științifice și motivația participării la atelierul de cercetare. Cele două documente vor fi trimise la ambele adrese de e-mail indicate mai jos până la 17 martie 2019.

Facilități asigurate de organizatori:

  • Cazarea și masa participanților.
  • Decontarea parțială a cheltuielilor de transport în limita a 30 RON/participant.

Adrese de corespondență:

Termenul limită de înscriere: 17 martie 2019. 

Comunicarea rezultatelor selecției: 22 martie 2019.