Scientific Activities of the TRANS.SCRIPT Centre Members (2017-present)

Articles and Studies

Liviu CÎMPEANU, „Revoluția’” elitelor transilvănene îm­po­triva lui Mihai Viteazul, în septembrie lui 1600: dis­curs politic, legitimare, manifestarea puterii, in: Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV–XX), ed. Cristian Ploscaru și Mihai-Bogdan Atanasiu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, pp. 229–241.

Mihai KOVÁCS, Gyalui Dénes argyasi püspök, erdélyi segédpüspök és éneklőkanonok pályafutása, in: Erdélyi Múzeum, nr.1, 2018, pp. 40-46.

Mihai SAFTA, New Interpretations of the Concepts Regarding Familiars and Possession in Angevin Hungary during the Early 14th Century, in: Transylvanian Review, Vol. 4 (decembrie), 2017, pp. 96-105.

Maria FRÎNC, Ceartă pentru moștenire în secolul al XVI-lea în familia Bánffy Losonci de Nușfalău, in: Arheovest, Vol. 2, Szegedm JATEPress Kiadó, 2017, pp. 1227-1242.

Florin ARDELEAN, Guerra e diplomazia nella Transilvania dellʼanno 1625. Da un document dellʼArchivio di Stato di Venezia (coautor Florina Ciure), in: Studia Historica Adriatica ac Danubiana, anno X, nr. 1-2, Trieste, 2017, pp. 68-93.

Adinel DINCĂ, Notă asupra unui fragment manuscris medieval din Sibiu: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, in: Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, tom LVI, 2017, pp. 379-388.

Mihai KOVÁCS, Întemeierea episcopiei Transilvaniei. O perspectivă istoriografică, in: Buletinul cercurilor științifice studențești, 2017, pp. 101-116.

Alexandru ȘTEFAN, Der Siegelstempel und die Siegel des Kronstädter Pfarrers Johannes Reudel, in: Zeitschrfit für Siebenbürgische Landeskunde, 40, 2017 (under print).

Alexandru ȘTEFAN, Death as a Social and Devotional Event. The Case of Several Guilds from Late Medieval Transylvania, in: Reading Medieval Studies, 63, 2017, pp. 151-165.

Alexandru ȘTEFAN,  An Unknown Seal of the convent of Cluj-Mănăştur, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 62, nr. 1, 2017, pp. 1-10.

Paula COTOI, Sermon Collections of Johannes Eck in Transylvanian Libraries, in: StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 62, nr. 1, 2017, pp. 11-22.

Adinel DINCĂ, The Medieval Book in Early Modern Transylvania. Preliminary Assessments, in: Studia UBB, Historia, Vol. 62, nr. 1, 2017, pp. 23-34.

Reviews

Liviu CÎMPEANU, Maria Pakucs, Sibiul veacului al XVI-lea. Rânduirea unui oraş transilvănean, Editura Humanistas, Bucureşti, 2018, 288 p., in: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Vol. XXV, 2018 (under print).

Ioana Terezia POP, Martyn Rady, Customary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum, Oxford, Oxford University Press, 2015, 266 p., in: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, Vol.62, nr. 1, 2017, pp. 93-95.

Ioana Terezia POP, Roberto Lambertini ed., Fonti normative francescane: Regola di frate Francesco, Lettere pontificie sulla Regola, Costituzioni narbonensi, Commenti alla Regola, Padova, Efr-Editrici Francescane, 2016, 568 p., in: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, Vol. 62, nr. 1, 2017, pp. 97-101.

Alexandru ȘTEFAN, Alexandru Ciocîltan, Comunitățile germane de la sud de Carpați în Evul Mediu (secolele XIII-XVIII), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2015, 517p., in: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, Vol. 62, nr. 1, 2017, pp. 95-97.

Conferences

2018

Adinel DINCĂ, La Transilvania nel commercio europeo di libri intorno al 1500, round table: Penisola italiana ed Europa centro-orientale nel Medioevo: economia, società, cultura, international congress: I Convegno della medievistica italiana (SISMED, Bertino, 14-16 June 2018)

Paula COTOI, Media in change. Ms. 683 as a Handwritten Book after the Emergence of Printing, international conference: Devotional Literature in the Late Middle Ages and Early Modern Period, (Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 31 May- 2 June 2018).

Adinel DINCĂ, Einführendes Kurzreferat: Die Handschrift 683 der Universitätsbibliothek Klausenburg. Beschreibung und Analogien, international conference: Devotional Literature in the Late Middle Ages and Early Modern Period, (Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 31 May- 2 June 2018).

Adinel DINCĂ, Andachtstexte in Siebenbürgen (ca. 1400-1530): Gattungen und Überlieferung, international conference: Devotional Literature in the Late Middle Ages and Early Modern Period, (Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 31 May- 2 June 2018).

Adinel DINCĂ, La scrittura umanistica in Transilvania, intrernational conference: Convergenze culturali: Umanesimo e spazio romeno (secoli XIV-XVI), (Universitatea Babeș-Bolyai, Istituto Storico per il Medio Evo, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca, 24-25 May 2018).

Paula COTOI, Ioana Terezia POP, Preliminary Remarks on the Books of the Friars Minor. Part One: Transylvania. Part two: Maramureș, Satu Mare and Crișana, international conference: Written Culture of the Friars Minor in the Mission Area (14th-16th centuries), (TRANS.SCRIPT. The Centre for Diplomatic and Medieval Documentary Palaeography, Cluj-Napoca, 19-20 April 2018).

Alexandru ȘTEFAN, Charters of the Friars Minor in Late Medieval Hungary, international conference: Written Culture of the Friars Minor in the Mission Area (14th-16th centuries), (TRANS.SCRIPT. The Centre for Diplomatic and Medieval Documentary Palaeography, Cluj-Napoca, 19-20 April 2018).

Adinel DINCĂ, Pulcra notabilia de blasphemia”. Notes on Pelbartus of Themeswar’s  “Sermones Quadragesimales”, international conference: Written Culture of the Friars Minor in the Mission Area (14th-16th centuries), (TRANS.SCRIPT. The Centre for Diplomatic and Medieval Documentary Palaeography, Cluj-Napoca, 19-20 April 2018).

Adinel DINCĂ, Addendum to the Medieval Libraries of the Friars Minor in Transylvanian Collections, international conference: Written Culture of the Friars Minor in the Mission Area (14th-16th centuries), (TRANS.SCRIPT. The Centre for Diplomatic and Medieval Documentary Palaeography, Cluj-Napoca, 19-20 April 2018).

Adinel DINCĂ, Churchwarden’s Accounts of St Peter, Jelna (1453-1570), international congress: Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell’edizione di testi latini di ogni età (Academia Română filiala Cluj-Napoca. Institutul de Istorie “George Barițiu”, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere. Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice, Cluj-Napoca, 16-18 April 2018).

Vasile RUS, Adinel DINCĂ, Elaborazione dei fondi documentari medievali degli archivi della Romania nell’ambito del progetto nazionale di digitalizzazione degli archivi. Contributi paleografici personali, international congress: Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell’edizione di testi latini di ogni età (Academia Română filiala Cluj-Napoca. Institutul de Istorie “George Barițiu”, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere. Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice, Cluj-Napoca, 16-18 April 2018).

Florin ARDELEAN, Mobility and Military Service in the First Half of the Sixteenth Century. The Transylvanian Estates in the Conflict between Ferdinand of Habsburg and John Szapolyai, international conference: Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections, The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network (University of Zagreb and the Croatian Institute of History, Zagreb, 12-14 April 2018).

Adinel DINCĂ, Langzeitprojekte und Digital Humanities im internationalen Vergleich (round table), international conference: Sources from the Roman Curia and the Digital Humanities. New Perspectives for the Repertorium Germanicum (1378–1484) (Deutsches Historisches Institut, Roma, 12-14 March 2018).

2017

Paula COTOI, „Cartea ca obiect al devoțiunii laice în Transilvania evului mediu târziu (sec. XV-XVI)”, Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor în istorie – Ediția a XII-a (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 15-16 December 2017).

Maria FRÎNC, „Un diritto della Chiesa: la quarta filialis nella Diocesi di Transilvania”, international conference: Justice and Judicial Process: Evolution and development in the History of Law (Catholic University of Murcia & Pontifical Lateran University, Murcia, 29 November-1 December 2017).

Maria FRÎNC, „Ceartă pentru moștenire în secolul al XVI-lea în familia Bánffy Losonczy de Nușfalău”, Simpozion Internațional “Arheovest”, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Ediția a V-a: In Honorem Prof. Univ. Emerit Doinea Benea, (ArheoVest, Timișoara, 25 November 2017).

Florin ARDELEAN, Pecunia nervus belli. The contribution of the Saxon University for the 1567 military campaign, international conference: Politics and Society in Central and South-Eastern Europe, 13th-16th Centuries, (Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 25-27 Octomber 2017).

Paula COTOI, Lay Owners of Religious Books in Late Medieval Transylvania, international conference: Politics and Society in Central and South-Eastern Europe, 13th-16th Centuries, (Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 25-27 Octomber 2017).

Ioana POP, The Mission of the Friars Minor in Transylvania in the 13th and 14th Centuries through Sources of the Order, international conference: Politics and Society in Central and South-Eastern Europe, 13th-16th Centuries, (Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 25-27 Octomber 2017).

Alexandru ȘTEFAN, The Outcome of Forging Seals on the Diplomatic Praxis of the Cluj-Mănăștur Convent in the Late 14th Century, international conference: Politics and Society in Central and South-Eastern Europe, 13th-16th Centuries, (Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 25-27 Octomber 2017).

Adinel DINCĂ, Legal Texts in Late Medieval Transylvania. Some introductory considerations Transylvania, international conference: Politics and Society in Central and South-Eastern Europe, 13th-16th Centuries, (Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 25-27 Octomber 2017).

Liviu CÎMPEANU, Alexandra CHIRA, Rivalry between Towns and Nobility. A 16th Century Conflict between the Gereoffy Family of Someșeni and the City of Cluj concerning a Mill Pond, international conference: Politics and Society in Central and South-Eastern Europe, 13th-16th Centuries, (Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 25-27 Octomber 2017).

Adinel DINCĂ, Unkown Manuscripts from Medieval Universities. Some examples from Transylvania, international conference: University and universality- the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Agest to Present Day (Pécsi Tudományegyetem: Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Egyetemi Levéltar, Pécs, 12-13 Octomber 2017).

Paula COTOI, Prezențe ale literaturii omiletice în colecțiile de carte din mediul parohial transilvan (sec. XV-XVI), workshop: Parohia medievală ca loc al convergenței : instituție, comunitate, cult și monument. Un atelier al perspectivelor cercetării arealului Central-Est European, (Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române-Filiala Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 6-7 Octomber 2017).

Alexandru ȘTEFAN, Orizontul sigilografic al unui paroh brașovean din a doua jumătate a secolului al XV-lea, workshop: Parohia medievală ca loc al convergenței : instituție, comunitate, cult și monument. Un atelier al perspectivelor cercetării arealului Central-Est European, (Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române-Filiala Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 6-7 Octomber 2017).

Adinel DINCĂ, Mihail, paroh de Slimnic (ca. 1400 – ca.1450). Detalii biografice contradictorii, workshop: Parohia medievală ca loc al convergenței : instituție, comunitate, cult și monument. Un atelier al perspectivelor cercetării arealului Central-Est European, (Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române-Filiala Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 6-7 Octomber 2017).

Mihai KOVÁCS, Cariera lui Dionysius de Gilău, paroh de Florești în prima jumătate a secolului XVI, workshop: Parohia medievală ca loc al convergenței : instituție, comunitate, cult și monument. Un atelier al perspectivelor cercetării arealului Central-Est European, (Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române-Filiala Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 6-7 Octomber 2017).

Paula COTOI, Ilustrația colecțiilor de predici catolice tipărite până la mijlocul secolului al XVI-lea, Conferința de Biblioteconomie și Științe Umaniste – Ediția a XVI-a Imagine și imaginar. De la manuscrise la publicațiile electronice, (Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj, Cluj-Napoca, 6 Octomber 2017).

Adinel DINCĂ, Codex Altemberger: datare și localizare, Conferința de Biblioteconomie și Științe Umaniste – Ediția a XVI-a Imagine și imaginar. De la manuscrise la publicațiile electronice, (Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj, Cluj-Napoca, 6 Octomber 2017).